Bestuur

 Bestuur:

  • Voorzitter – Dhr. G. Middel
  • Secretariaat – Mevr. T. Huisman
  • Algemeen bestuur – Dhr. B. Erenstein
  • Ledenadministratie/ websitebeheer – Mevr. J. Huisman

Naast het dagelijks bestuur hebben wij ook een ledenadviesraad actief. Deze heeft een adviserende taak en functioneert als sparringpartner voor het bestuur.