De parlementaire enquete,oftewel : wat ging er mis bij woningcorporaties?

De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties doet onderzoek naar de opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties. Doel van het onderzoek is om tot een beoordeling te komen van het stelsel om zo bij te dragen aan ontwikkeling van toekomstig beleid. Het onderzoek van de enquêtecommissie beslaat een periode van circa 20 jaar, met als beginpunt de verdere verzelfstandiging van de woningcorporaties begin jaren ’90. De enquêtecommissie rondt haar onderzoek naar verwachting in het najaar van 2014 af.

 

De verhoren kunt u live volgen via de livestream van de Enquêtezaal van de Tweede Kamer.

De verhoren kunt u terugkijken op YouTube.

Of volg de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporatie via Twitter: @EnqueteWocoTK