Gratis lid van de huurdersvereniging

Zoals alle leden waarschijnlijk al weten nu, is ons lidmaatschap gratis geworden m.i.v 1 augustus 2012 . Wel moet U zich nog steeds opgeven als lid van de vereniging. Dit kunt u doen middels het contactformulier.