Sociaal plan

Afgelopen donderdagavond hebben wij tezamen met de 3 andere huurdersorganisaties en Wierden en Borgen een nieuw sociaal plan ondertekend.

Het sociaal plan beschrijft wat van huurders en Wierden en Borgen mag worden verwacht bij sloop, woningverbetering en onderhoud.

U kunt het gehele plan inzien via de volgende download:
Sociaal plan